วิทยาลัยการศึกษา จัดโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 2 “การใช้ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับการประเมิน”

28/6/2565 17:00:23น. 131
วิทยาลัยการศึกษา จัดโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน  กิจกรรมที่ 2 “การใช้ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับการประเมิน”
     วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 16.00 – 18.00 น. วิทยาลัยการศึกษา จัดโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 2 “การใช้ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับการประเมิน” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา อำนวยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา และบุคลากรสายวิชาการเข้าร่วมโครงการฯ โดยการจัดโครงการครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายนฤบวร ภิรมย์พลัด หัวหน้างานสารสนเทศบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่อง "การใช้ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา" เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยการศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการกรอกภาระงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานผ่านระบบ HR SMART ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา และผ่านระบบ Zoom Meeting 


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
28/6/2565 17:00:23น. 131
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


วิทยาลัยการศึกษา จัดโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 2 “การใช้ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับการประเมิน”

#วิทยาลัยการศึกษา #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน