โครงการ Big Cleaning Day ครั้งที่ 3 กองบริการการศึกษา

30/6/2565 16:09:58น. 723
Big Cleaning Day
ระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2565 ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา นางสาวกัลวรา ภูมิลา พร้อมด้วยหัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ กองบริการการศึกษา ร่วมกิจกรรมโครงการ Big Cleaning Day ครั้งที่ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กองบริการการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดีในการปฏิบัติงาน สร้างความสัมพันธ์อันดี มีการปฏิบัติต่อกันด้วยความเป็นกันเอง รักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานและบรรยากาศที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน รวมทั้งบุคลากรมีความพึงพอใจในการทำงาน มีการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตบุคลากรในการทำงาน โดยบุคลากรกองบริการการศึกษา ได้ร่วมมือร่วมใจกันทำความสะอาดและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามจุดต่าง ๆ โดยเฉพาะพื้นที่จุดเสี่ยง อาทิ เช่น ที่กั้นโต๊ะทำงาน มือจับประตู ฯลฯ เพื่อสุขอนามัยในการทำงานที่ดี


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วชิระ จอมรัตนี   
ข้อมูล/ข่าว :    ณัฐวุฒิ ระวังยศ   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   
30/6/2565 16:09:58น. 723
Print Friendly and PDF

โครงการ Big Cleaning Day ครั้งที่ 3 กองบริการการศึกษา

#Big Cleaning Day
#sdg3 #sdg10 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน