คณะศิลปศาสตร์ นำเสนอผลงานและเป็นเจ้าภาพร่วม งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

1/7/2565 16:09:35น. 156
คณะศิลปศาสตร์ นำเสนอผลงานและเป็นเจ้าภาพร่วม งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

เมื่อวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 คณะศิลปศาสตร์ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดี ดร.ชนาภา ดวงไฟ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อาจารย์และนิสิตคณะศิลปศาสตร์ ได้นำเสนอผลงานและเป็นเจ้าภาพร่วม งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ The National and International Conference on Humanities, Arts and Social Sciences. ในหัวข้อ “Empowering Humanities through Interdisciplinary Perspectives” จัดขึ้นโดยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ผ่านระบบออนไลน์ Webex Meetings โดยคณะศิลปศาสตร์ ได้นำเสนอผลงาน 4 หัวข้อ ประกอบด้วย


1. Analysis of Illocutionary Acts Used in the Motivational Quotation of the Famous People

โดย Mr. Yanawut Kanthawong และ ผศ.ดร.เพ็ญนภา คล้ายสิงห์โต


2. The Study of Deixis Used in Short Story Trifles by Susan Glaspell

โดย Miss Nattida Noppatorn และ ผศ.ดร.เพ็ญนภา คล้ายสิงห์โต


3. ความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีทางภาษาและภาพตัวแทนผู้สอนภาษาอังกฤษ

โดย คุณวราภรณ์ มิ่งขวัญ และ ผศ.ดร.เพ็ญนภา คล้ายสิงห์โต


4. The Development of English Grammar Recognition through Song Activity of Grade 6th Students

โดย Miss Puripun Chanthakhananurak และ อาจารย์สมหมาย รอดแป้น                                       

ภาพ / ข้อมูล: นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะศิลปศาสตร์

ข่าว: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์    
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ :
https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/
facebooktwitterline


ภาพ :   นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ   
ข้อมูล/ข่าว :    นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
1/7/2565 16:09:35น. 156
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะศิลปศาสตร์ นำเสนอผลงานและเป็นเจ้าภาพร่วม งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน