UP Innovation Design Center ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์ จ.พะเยา ขับเคลื่อนเศรษฐกิจกลุ่มสหกรณ์ฯผู้ผลิตข้าวพะเยาด้วยการใช้ Creativity and Design

3/7/2565 14:34:15น. 615
UPITI


ในปัจจุบันบรรจุภัณฑ์สัมผัสกับผู้บริโภคคือ 1.จุดวางสินค้า ทำหน้าที่ดึงดูดความสนใจผู้บริโภค 2.ขณะใช้งานสินค้า ทำหน้าที่ให้ข้อมูลต่างๆแก่ผู้บริโภค และสุดท้ายตอนกำจัดทิ้งบรรจุภัณฑ์ โดยส่วนมากอายุของบรรจุภัณฑ์ชั้นนอกมักมีอายุสั้นไม่ได้อยู่กับผู้บริโภคยาวนาน เนื่องจากบรรจุภัณฑ์ทำหน้าที่เพียงแค่ประชาสัมพันธ์แต่ไม่ได้สร้างคุณค่าด้านการใช้งาน (Functional Value) หรือสถานการณ์การใช้งานให้กับผู้บริโภค น่าเสียดายบรรจุภัณฑ์ที่ถูกออกแบบมาสวยงามไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพจะทำอย่างไรบรรจุภัณฑ์ของเราจะอยู่กับผู้บริโภคและเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของผู้บริโภคได้มากขึ้น ต้องออกแบบบรรจุภัณฑ์พร้อมสร้างสถานการณ์การใช้งานใหม่ให้กับผู้บริโภค ยกตัวอย่างรูปแบบการใช้งานกล่องข้าวสารขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม ของสหกรณ์การเกษตรจุน จำกัด ที่ส่วนมากแล้วจะถูกทิ้งเมื่อผู้บริโภคนำถึงที่พักอาศัย ศูนย์ออกแบบนวัตกรรม UP Innovation Design Center ได้นำมาออกแบบให้มีช่องที่สามารถฉีกออกได้ตามเส้นประ ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถประคองระหว่างเทข้าวได้ และบรรจุภัณฑ์ชั้นในเป็นถุงซิปล็อคในกรณีที่ใช้ข้าวไม่หมด อีกทั้งยังเป็นการช่วยถนอมคุณภาพของข้าวไว้ได้อีกด้วย จะเห็นได้ว่าบรรจุภัณฑ์จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของผู้บริโภค ทำให้บรรจุภัณฑ์อยู่กับผู้บริโภคได้นานขึ้น เพิ่มโอกาสในการสร้างการจดจำให้กับผู้บริโภคได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย


โดยผู้ประกอบการ อาจารย์ นักวิจัย ที่ต้องการพัฒนายกระดับเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ด้วยการออกแบบ โดยมุ่งเน้นการนำความคิดสร้างสรรค์ และการออกแบบเข้าไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน ต่อยอดคุณค่าสินค้านวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น สื่อสารผ่านวิธีการออกแบบ ที่สามารถแข่งขันทางการตลาดได้อย่างแตกต่างและยั่งยืน เรามีการให้บริการอาทิเช่น

 PRODUCT DESIGN (ออกแบบผลิตภัณฑ์)

 PACKAGING DESIGN (ออกแบบบรรจุภัณฑ์)

 LABEL DESIGN (ออกแบบฉลากสินค้า)

 LOGO DESIGN (ออกแบบโลโก้ ตราสัญลักษณ์ แบรนด์)

 PRINTING MEDIA DESIGN (ออกแบบสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์)

🚩สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
     
ศูนย์ออกแบบนวัตกรรม สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา
🚩facebook fanpage: UP Innovation Design Center

🚩โทรศัพท์: 054 466 666 ต่อ 3716 หรือ 086 497 6968
🚩EMAIL ADDRESS: upiti@up.ac.th หรือ hamasarun@gmail.com   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
ข้อมูล/ข่าว :    สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   
3/7/2565 14:34:15น. 615
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


UP Innovation Design Center ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์ จ.พะเยา ขับเคลื่อนเศรษฐกิจกลุ่มสหกรณ์ฯผู้ผลิตข้าวพะเยาด้วยการใช้ Creativity and Design

##UniversityofPhayao #UPITI #ศูนย์ออกแบบนวัตกรรม #UPInnovationDesignCenter #สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยพะเยา #SDG8 #SDG9 #SDG17
#sdg8 #sdg9 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน