คณะสหเวชศาสตร์ เตรียมความพร้อมโครงการสร้างบรรยากาศการวิจัย และอบรมซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในสำนักงาน

4/7/2565 16:27:35น. 482
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

          เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะสหเวชศาสตร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาการวิจัยและวิเทศน์สัมพันธ์ ดร.ทนพญ.เบญจมาศ สุระเดช ได้ประชุมเตรียมความพร้อม 2 โครงการ คือโครงการสร้าง บรรยากาศการวิจัย คณะสหเวชศาสตร์ และ โครงการอบรมซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในสำนักงานและห้องปฏิบัติการ คณะสหเวชศาสตร์

          โดยโครงการสร้าง บรรยากาศการวิจัย คณะสหเวชศาสตร์ จะจัดขึ้นในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ธเรศ ศรีสถิตย์ นายกสมาคมวิศวะกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สวสท.)

          โครงการอบรมซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในสำนักงานและห้องปฏิบัติการ คณะสหเวชศาสตร์ จะจัดขึ้นในวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ณ ห้อง MD4201 และลานจอดรถคณะสหเวชศาสตร์ ได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลแม่กา นำผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมอบรมใจกิจกรรมดังกล่าว   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายจริเมศน์ ไพฑูรย์ นายอนุชิต หน่อทอง   
ข้อมูล/ข่าว :    นายจริเมศน์ ไพฑูรย์   
เพิ่มข่าวโดย :   jarimet.pa@up.ac.th   
4/7/2565 16:27:35น. 482
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน