คณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรมวิชาการ เปิดบ้านนิติศาสตร์กับนักเรียนนิติรัฐ โรงเรียนจุนวิทยาคม

5/7/2565 10:37:36น. 648
UPLAW
วันที่4 มิถุนายน 2565 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมวิชาการ เปิดบ้านนิติศาสตร์กับนักเรียนนิติรัฐ โรงเรียนจุนวิทยาคม จังหวัดพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมวุฒิ สารกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นริษรา ประสิทธิปานวัง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ และอาจารย์พิษณุ เจนดง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้ให้การต้อนรับคณะครู จากโรงเรียนจุนวิทยาคม นำโดย คุณครูธนายุทธ ยศเรืองศักดิ์ คุณครูนางจินตนา ยศเรืองศักดิ์ คุณครูนางชลิดา สุหล้า และว่าที่ ร.ต.ดุษฎี ฟูคำ พร้อมกับนักเรียนห้องเรียนนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์ ในการนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์พลอยขวัญเหล่า อมต และอาจารย์ปิยอร เปลี่ยนผดุง อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ได้ให้เกียรติมาบรรยายในเรื่องกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และนายศราวุฒิ กันตพงศ์เพชร เจ้าหน้าที่คลินิกกฎหมาย ได้ร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรมพี่พบน้องและกิจกรรมศาลจำลอง ซึ่งทางคณะนิติศาสตร์ได้พาคณะครูและนักเรียน เข้าชมการเรียนการสอนในชั้นเรียน และเยี่ยมชมศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   uplaw   
ข้อมูล/ข่าว :    uplaw   
เพิ่มข่าวโดย :   chutnarong.ch@up.ac.th   
5/7/2565 10:37:36น. 648
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน