คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศโครงการ U2T for BCG คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom

7/7/2565 18:21:30น. 88
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศโครงการ U2T for BCG คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรมZoom โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.เสมอ ถาน้อย  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากร
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30-16.00น. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศโครงการ U2T for BCG คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรมZoom โดยมี ผศ.วีระยุทธ หอมชื่น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการคณะนิติศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ
- BCG Economy Model คืออะไร
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก(U2T for BCG)
นโยบาย เป้าหมาย แนวทางการขับเคลื่อนโครงการ U2T for BCG ของมหาวิทยาลัยพะเยา
จากนั้น ทางคณะ ได้ชี้แจงรายละเอียดในหัวข้อ
- การดำเนินงาน โครงการ U2T for BCG ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
- แนะนำอาจารย์รับผิดชอบโครงการ และเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน
และตอบคำถามให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับคัดเลือกจ้างงานในโครงการดังกล่าว


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    กฤตพร จุใจ   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
7/7/2565 18:21:30น. 88
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศโครงการ U2T for BCG คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom

#U2T #u2tforbcg #UniversityofPhayao #school of law # มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะนิติศาสตร์ #sdg10 #sdg16 #sdg17
#sdg10 #sdg16 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน