บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ทำการสัมภาษณ์ผู้สมัครโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

8/7/2565 10:52:59น. 421
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

          บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ นำโดยผู้บริหารคณะ ดร.สาธิต เชื้ออยู่นาน รองคณบดีฝ่ายบริหาร ดร.พัจน์พิตตา ศรีสมพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ ร่วมเป็นประธานคณะกรรมสัมภาษณ์ในครั้งนี้ ร่วมกับหัวหน้าโครงการ และผู้ร่วมโครงการ ทำการสัมภาษณ์ผู้สมัครโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ในช่วงระหว่างวันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา โดยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ได้รับผิดชอบทั้งหมด 7 พื้นที่ ดังนี้

          1. ตำบลเชียงแรง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา โดยมี อาจารย์นวพร เกษสุวรรณ เป็นหัวหน้าโครงการ

          2. ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา โดยมี อาจารย์สุพรรณี เบอร์แนล เป็นหัวหน้าโครงการ

          3. ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยมี ดร.นิรมล พรมนิล เป็นหัวหน้าโครงการ

          4. ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมี อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ เป็นหัวหน้าโครงการ

          5. ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมี ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ เป็นหัวหน้าโครงการ

          6. ตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดยมี ดร.ปิยะพงษ์ สุปัญโญ เป็นหัวหน้าโครงการ

          7. ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยมี ดร.ปิยะพงษ์ สุปัญโญ เป็นหัวหน้าโครงการ   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
8/7/2565 10:52:59น. 421
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ทำการสัมภาษณ์ผู้สมัครโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

#คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ # มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg1 #sdg8 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน