ม.พะเยา จัดโครงการตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2565

8/7/2565 15:26:30น. 316
โครงการตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2565

           วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตรวจสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2565 โดยผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ นายสมทบ เหล็กสิงห์ กล่าวรายงานถึงวัตุประสงค์ของโครงการ ซึ่งในวันนี้ อธิการบดีพร้อมด้วยผู้บริหารได้เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2565 ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์          โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นสวัสดิการของมหาวิทยาลัยซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี ได้รับการสืบค้น หรือค้นหาความบกพร่องและความผิดปกติของร่างกาย มีมาตรการในการป้องกันและรักษาพยาบาลโรค ในระยะเริ่มแรก ในปีนี้บุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยามีสิทธิเข้ารับการตรวจสุขภาพ จำนวนทั้งสิ้น 1,927 คน สามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพ ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ระหว่างวันที่ 4-27 กรกฎาคม 2565 โดยโปรแกรมการตรวจสุขภาพ จะแบ่งตามเพศและช่วงอายุ ดังนี้

               - อายุน้อยกว่า 40 ปี
               - อายุระหว่าง 40-49 ปี
               - อายุมากกว่า 50 ปี

          ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดียิ่งจาก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ รวมทั้งบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความสนใจ มารับบริการตรวจสุขภาพประจำปี 2565 นี้


 


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงค์ งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาเดือน อุตยานะ งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
8/7/2565 15:26:30น. 316
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ม.พะเยา จัดโครงการตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2565

#โครงการตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2565
#sdg3

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน