วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ Workshop การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ EdPEx ครั้งที่ 2

8/7/2565 16:36:24น. 112
#Workshop
                    วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น.  วิทยาลัยการจัดการ ได้จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ Workshop การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ EdPEx นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร แพรศรี รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยการจัดการ และรองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย นิรัญทวี ที่ปรึกษาคณบดีวิทยาลัยการจัดการ นำคณาจารย์ หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยการจัดการ หัวหน้างานทั้ง 4 ฝ่าย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกงาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้อง R811 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 
facebooktwitterline


ภาพ :   รชตพรรณ วรบูรณ์   
ข้อมูล/ข่าว :    งานประสานงานและประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   somrudee.sr@up.ac.th   
8/7/2565 16:36:24น. 112
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ Workshop การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ EdPEx ครั้งที่ 2#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน