อาจารย์สาขา GIS คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นวิทยากรในโครงการคุณภาพอากาศและความหลากหลายของไลเคนในจังหวัดพะเยา ให้ความรู้เกษตรกรในอำเภอแม่ใจ

11/7/2565 10:11:05น. 498
คุณภาพอากาศและความหลากหลายของไลเคน
         ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเจริญราษฏร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา คณาจารย์จากสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับเชิญจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้เป็นวิทยากรในโครงการคุณภาพอากาศและความหลากหลายของไลเคนในจังหวัดพะเยา นำโดย ดร.สวรินทร์ ฤกษ์ อยู่สุข อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ เป็นวิทยากร ในหัวข้อ “การประยุกต์ใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศกับคุณภาพอากาศ, ระบบพิกัดภูมิสาสตร์, UTM การแปลงคำพิกัด Latitude, Longitude, การอ่านแผนที่กับคุณภาพอากาศ, การออกแบบและคุณภาพของข้อมูล” และ ดร.จิราพร กุลสุนทรรัตน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ เป็นวิทยากร ในหัวข้อ “การวิเคราะห์ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ และสิ่งแวดล้อม, ความเป็นมาจากแผนที่บนเอกสารสู่ระดับบสารสนเทศภูมิศาสตร์” พร้อมทั้งมีการทำ Workshop การสร้างแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ และ Workshop การวิเคราะห์ข้อมูล ภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ และสิ่งแวดล้อม” โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2565 ซึ่งมีเกษตรกรในพื้นที่อำเภอแม่ใจ เข้าร่วมอบรมกว่า 100 คน


      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขา GIS   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
11/7/2565 10:11:05น. 498
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


อาจารย์สาขา GIS คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นวิทยากรในโครงการคุณภาพอากาศและความหลากหลายของไลเคนในจังหวัดพะเยา ให้ความรู้เกษตรกรในอำเภอแม่ใจ

#คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร #คุณภาพอากาศและความหลากหลายของไลเคน #สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ #GIS_ICT
#sdg3 #sdg4 #sdg5 #sdg10 #sdg15 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน