คณะสหเวชศาสตร์ จัดพิธีสวมเสื้อกาวน์ ก้าวสู่วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธ มมปญโญ)

11/7/2565 12:12:33น. 506
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีสวมเสื้อกาวน์ ก้าวสู่วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธ มมปญโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา

ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 งานพัฒนาคุณภาพนิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะสหเวชศาสตร์ จัดพิธีสวมเสื้อกาวน์ ก้าวสู่วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้อง UB 001 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธ มมปญโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา  แก่นิสิตชั้นปีที่ 3 เป็นการแสดงความชื่นชมและยินดีต่อความสำเร็จในก้าวแรก และช่วยเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่นิสิต ชั้นปีที่ 3 ทุกคน  ในการศึกษาเล่าเรียนในชั้นที่สูงขึ้นไป จวบจนจบการศึกษาตามหลักสูตร  อีกทั้งเพื่อให้ได้ตระหนักถึงหน้าที่อันสำคัญยิ่งในการใช้ชีวิต ณ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ นั่นคือ การหมั่นศึกษาหาความรู้ในสาขาวิชาชีพ เพื่อให้เป็นผู้เปี่ยมพร้อมด้วยปัญญา และเป็นผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่ดีและมีหัวใจความเป็นมนุษย์ในอนาคต

โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ทนพ.ยุทธนา  หมั่นดี คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มาเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ  และให้โอวาทแก่นิสิตคณะสวหเวชศาสตร์ทุกคน     

facebooktwitterline


ภาพ :   นายจักรพันธ์ ฮ่องลึก   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.ทนพ.สิทธิพร สุวรรณมิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   jarimet.pa@up.ac.th   
11/7/2565 12:12:33น. 506
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะสหเวชศาสตร์ จัดพิธีสวมเสื้อกาวน์ ก้าวสู่วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธ มมปญโญ)

#sdg3 #sdg4 #sdg5 #sdg16 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน