คณะสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรมนิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์

11/7/2565 12:23:20น. 106
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมนิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธ มมปญโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา

ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 งานพัฒนาคุณภาพนิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรมนิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้อง UB 001 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธ มมปญโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา แก่นิสิตคณะสหเวชศาสตร์ โดยมุ่งเน้นให้นิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ได้รู้จัก สนิทสนมกันมากขึ้น ก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อกัน นอกจากนี้เป็นการเปิดโอกาสให้อาจารย์ที่ปรึกษารับทราบข้อมูลของนิสิตเพื่อให้คำาปรึกษา และแนะนำต่อไป  ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาจะได้ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาทั้งด้านวิชาการและปัญหาส่วนตัวแก่นักศึกษาในความดูแล    

facebooktwitterline


ภาพ :   นายจักรพันธ์ ฮ่องลึก   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.ทนพ.สิทธิพร สุวรรณมิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   jarimet.pa@up.ac.th   
11/7/2565 12:23:20น. 106
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรมนิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์

#sdg3 #sdg4 #sdg5 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน