สาขา DB คณะ ICT จัดกิจกรรม We are One DB & BC สานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้อง เพื่อให้นิสิตใหม่ได้ทำความรู้จักคณาจารย์และรุ่นพี่ในสาขาวิชาฯ ให้มากยิ่งขึ้น

11/7/2565 17:25:21น. 955
We are One DB & BC
         เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดร.นภา ราชตา ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล กล่าวเปิดกิจกรรม We are One DB & BC สานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้อง เพื่อให้นิสิตใหม่ได้รู้จักคณาจารย์ภายในสาขาฯ และรุ่นพี่กันมากยิ่งขึ้น อีกทั้งให้นิสิตได้รู้ถึงการทำงานร่วมกันเป็นทีม และกล้าคิดกล้าแสดงออก พร้อมใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข
         ซึ่งภายในกิจกรรมมีการทำป้ายชื่อของแต่ละคนในกลุ่ม โดยให้อิสระนิสิตในด้านออกแบบ และมีเกมส์ค้นหารูปคณบดีที่รุ่นพี่นำไปซ่อนไว้ภายในอาคาร ICT อีกทั้งให้นิสิตใหม่ถ่ายรูปสถานที่ หรือมุมที่ประทับใจ มา 5 ภาพ จากนั้นเป็นกิจกรรมสร้างความสามัคคี คือ เกมส์เหยียบลูกโป่ง โดยมีคณาจารย์ นิสิตใหม่ และรุ่นพี่ ร่วมเล่นเกมส์ บรรยากาศภายในกิจกรรมเต็มไปด้วยความสนุกสนาน


      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
11/7/2565 17:25:21น. 955
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


สาขา DB คณะ ICT จัดกิจกรรม We are One DB & BC สานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้อง เพื่อให้นิสิตใหม่ได้ทำความรู้จักคณาจารย์และรุ่นพี่ในสาขาวิชาฯ ให้มากยิ่งขึ้น

#คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร #WeAreOneDBBC #DB_ICT #สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
#sdg3 #sdg4 #sdg5 #sdg10 #sdg16 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน