คณาจารย์และนิสิตสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาผู้ผลิตรายการระดับท้องถิ่นและภูมิภาค ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดเชียงใหม่

12/7/2565 17:30:32น. 227
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

              ดร.ณปภา สุวรรณรงค์ และอาจารย์พีรญา รัตนจันท์วงค์ อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ พร้อมด้วยนิสิตชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 จำนวน 7 คน
เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาผู้ผลิตรายการระดับท้องถิ่นและภูมิภาค เพื่อผลิตรายการสารคดีสำหรับสื่อสารและพัฒนาท้องถิ่น จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  (กสทช.) กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) และมูลนิธิสำรวจโลก ในวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2565 ณ คุ้มพญา รีสอร์ทแอนด์สปา เซ็นทารา บูติก คอลเล็กชั่น จ.เชียงใหม่

        การอบรมได้รับเกียรติจาก คุณชนินทร์ ชมะโชติ นายกสมาคมผู้ผลิตภาพยนตร์สารคดีไทย (Thailand Documentary Filmmakers Association) และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ด็อคคิวเมเนีย จำกัด ให้ความรู้อย่างอัดแน่นเกี่ยวกับขั้นตอนการผลิตรายการสารคดีอย่างมืออาชีพ (The professional Documentary Maker) ประกอบด้วยหัวข้อ การสร้างสรรค์สารคดี เทคนิคการนำเสนอ การถ่ายทำแบบมืออาชีพ พร้อมการระดมสมอง Work Shop การเลือกบทและเขียนบท งานกล้อง Camera Work ลักษณะการถ่ายทำสารคดี การบันทึกเสียงและการลำดับภาพอย่างมืออาชีพ หน้าที่ของเสียงในรายการโทรทัศน์  ปิดท้ายด้วย จรรยาบรรณสื่อและความรับผิดชอบต่อสังคมที่สื่อพึงมี (Media Ethics: The Responsibility of the Media Towards the Society)

                  ทั้งนี้ภายหลังการอบรมนิสิตจะได้รับทุนในการผลิตสารคดีเพื่อส่งให้โครงการอีกด้วย  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
12/7/2565 17:30:32น. 227
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณาจารย์และนิสิตสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาผู้ผลิตรายการระดับท้องถิ่นและภูมิภาค ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดเชียงใหม่

#คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน