นักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ นำเสนอข้อมูลผลการดำเนินโครงการวิจัย ภายใต้แผนงาน ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

12/7/2565 17:32:23น. 552
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

          นักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ นำโดย ดร.พัจน์พิตตา ศรีสมพงษ์, ดร.กรัณน์ฑรัตน์ คะวัติกูล ดร.ธัญทิพย์ คฤหโยธิน นางสาววงเดือน ศักดิ์บุญเรือง นายกฤตธัช อนุสสรราชกิจ นางสาวปกบวร พูลเกษร และนางสาวปฏิญญา ธรรมสาร ลงพื้นที่นำเสนอข้อมูลผลการดำเนินโครงการวิจัย “พัฒนาชุมชนนวัตกรรมด้วยการยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยว นโยบายสาธารณะ วิสาหกิจชุมชน และผลิตภัณฑ์ชุมชน” ภายใต้แผนงาน ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาพื้นที่ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ให้เป็นเมืองที่เข้มแข็งตามวิสัยทัศน์ของจังหวัดพะเยา “พะเยาเมืองน่าอยู่ (Phayao Wellness)” โดยใช้แนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมผ่านนวัตกรชุมชน สู่ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมที่สร้างรายได้ และยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านตุ่น ซึ่งขณะนี้นักวิจัยได้ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นำเสนอข้อมูลผลการดำเนินโครงการวิจัยเพื่อให้ชุมชน และหน่วยงานในพื้นที่ตำบลบ้านตุ่น ได้รับทราบข้อมูลผลการดำเนินโครงการดังกล่าว อันจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนต่อไป

      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
12/7/2565 17:32:23น. 552
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


นักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ นำเสนอข้อมูลผลการดำเนินโครงการวิจัย ภายใต้แผนงาน ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

#คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
#sdg4 #sdg8 #sdg9 #sdg10 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน