คณะ ICT จัดพิธีลงนาม MOU ระหว่างเทศบาลตำบลแม่แจ่ม และสำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ พัฒนาข้อมูลสารสนเทศในการบริการประชาชน

18/7/2565 14:53:28น. 811
พัฒนาข้อมูลสารสนเทศในการบริการประชาชน
           เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม ICT อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวให้การต้อนรับนายอัฐ สมยศ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่แจ่ม, นายนิวัตน์ นะที เกษตรอำเภอแม่แจ่ม พร้อมคณะฯ จากนั้นดร.สวรินทร์ ฤกษ์อยู่สุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ รายงานวัตถุประสงค์ของการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เทศบาลตำบลแม่แจ่ม และสำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมกันดำเนินโครงการสำรวจ และนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศในการบริการประชาชน รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
           ซึ่งการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ในครั้งนี้ เพื่อให้มีการใช้เทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ในการเพิ่มประสิทธิภาพ และสนับสนุนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่แจ่ม นำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) มาใช้ในการบริหารงานสาธารณะด้านต่าง ๆ เช่น การปรับปรุงและนำเสนอข้อมูลด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ข้อมูลด้านผังเมือง ชุนชน และนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) มาใช้ในการวางแผนวิเคราะห์ปัญหา การวิเคราะห์นโยบาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารของเทศบาลตำบลแม่แจ่ม อีกทั้งเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
18/7/2565 14:53:28น. 811
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน