วันครบรอบสถาปนา 12 ปี มหาวิทยาลัยพะเยา “มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล อย่างยั่งยืน”

18/7/2565 15:04:35น. 265
#ครอบรอบสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา
           อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร. สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานในพิธีครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา โดยปีที่ 12 มีสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ม.พะเยา เข้าร่วมในพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ นำทีมบริหาร เข้าร่วมพิธีวันครบรอบสถาปนา 12 ปี มหาวิทยาลัยพะเยา มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายศ ร่าเริงใจ รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ดร.นรินธน์ นนทมาลย์ รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ดร.ฤทัยภัทร พิมลศรี รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ พร้อมบุคลากรของสถาบันฯ ร่วมพิธีครบรอบสถาปนาฯ มหาวิทยาลัยพะเยา ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
           ในปีนี้จัดพิธีพราหมณ์อ่านโองการบวงสรวง ช่วงเช้าของวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ประธานเปิดกรวยดอกไม้พานธูปเทียนแพ จุดเครื่องทองน้อย วางพานพุ่ม พร้อมกับถวายเครื่องสักการะบูชา เบื้องหน้า พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่ออุทิศกุศล ให้แก่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร บุคลากร ร่วมถวายพานพุ่มสักการะ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรดีเด่นสายวิชาการ และสายสนับสนุน ประจำปี 2565


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวณัฐพร ขวัญคง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวฐานนันท์นาฎ หาญเลิศ   
เพิ่มข่าวโดย :   thananannad.ha@up.ac.th   
18/7/2565 15:04:35น. 265
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


วันครบรอบสถาปนา 12 ปี มหาวิทยาลัยพะเยา “มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล อย่างยั่งยืน”

#12 ปี ม.พะเยา #สถาปนาม.พะเยา
#sdg4 #sdg5 #sdg10

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน