คณะสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมพิธีวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หน้ามหาวิทยาลัยพะเยา

18/7/2565 20:51:11น. 116
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  วันนี้วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ผศ.ดร.ทนพ.ยุทธนา หมั่นดี เข้าร่วมพิธีวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หน้ามหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้คณะสหเวชศาสตร์ได้ส่งตัวแทนวางพานพุ่มโดยมีผู้บริหารคณะ บุคลากร และนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย 


และในปีนี้มหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 12 ปีแห่งการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยพะเยาในวันที่ 17 กรกฎาคม 2565 และในปีนี้ได้ตั้งวิสัยทัศน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยว่า มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล อย่างยั่งยืน 

  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    จริเมศน์ ไพฑูรย์   
เพิ่มข่าวโดย :   jarimet.pa@up.ac.th   
18/7/2565 20:51:11น. 116
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมพิธีวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หน้ามหาวิทยาลัยพะเยา

#คณะสหเวชศาสตร์
#sdg11 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน