วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรในการครองตน ครองคน ครองงาน

19/7/2565 9:31:19น. 102
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรในการครองตน ครองคน ครองงาน
     เมื่อวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรในการครองตน ครองคน ครองงาน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา อำนวยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กร และบุคลากรสายสนับสนุน โดยในโครงการฯ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา บรรยายให้ความรู้ในเรื่อง “หลักการครองตน ครองคน ครองงาน” และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา อำนวยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กร เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุน ทราบถึงแนวทางในการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนงาน ณ โรงแรม Tree Scape Retreat Resort อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
19/7/2565 9:31:19น. 102
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรในการครองตน ครองคน ครองงาน

#วิทยาลัยการศึกษา #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg3 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน