โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมพิธีวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 12 ปี

19/7/2565 10:32:29น. 109
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 18 กรกฎาคม 2565

    รศ.ปรียานันท์ แสนโภชน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย อาจารย์พิศาล เครือลิต รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน และตัวแทนบุคลากร ร่วมวางพุ่มทองพุ่มทองถวายเป็นราชสักการะในพิธีสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยพะเยา นับว่าในวันที่ 17 กรกฎาคม 2565 เป็นการครบรอบ 12 ปีแห่งการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยพะเยา ตลอดระยะเวลา 12 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยพะเยาได้ดำรงแนวทางตามวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล” และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ยึดมั่นตามแนวทางวิสัยทัศน์เพื่อผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพและคุณธรรม เสริมสร้างการวิจัยและนวัตกรรม และสร้างสรรค์ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งและความยั่งยืนของชุมชน และสังคม บนการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กานต์พิชชา ศรีใจ   
ข้อมูล/ข่าว :    กานต์พิชชา ศรีใจ   
เพิ่มข่าวโดย :   kanpitcha.sr@up.ac.th   
19/7/2565 10:32:29น. 109
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมพิธีวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 12 ปี

##โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา #สถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน