คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา เข้าร่วมงานประชุมวิชาการและการแข่งขันกีฬาสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปี 2565

19/7/2565 13:56:32น. 432
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา
     เมื่อวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2565 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมงานประชุมวิชาการและการแข่งขันกีฬาสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปี 2565 นำทีมโดย แพทย์หญิงกิตติยา ไทยธวัช รองคณบดีฝ่ายบริหาร นายแพทย์พีรณัฐ ผลวิชา ประธานหลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ อาจารย์ทัศนีย์ ศรีโพธิ์ อาจารย์สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศราวุธ จันทรขำ อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ บุคลากรและนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ เข้าร่วมงานดังกล่าว ณ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กรุงเทพมหานคร


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   
19/7/2565 13:56:32น. 432
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน