คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา เข้าร่วมงานประชุมวิชาการและการแข่งขันกีฬาสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปี 2565

19/7/2565 13:56:32น. 425
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา
     เมื่อวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2565 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมงานประชุมวิชาการและการแข่งขันกีฬาสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปี 2565 นำทีมโดย แพทย์หญิงกิตติยา ไทยธวัช รองคณบดีฝ่ายบริหาร นายแพทย์พีรณัฐ ผลวิชา ประธานหลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ อาจารย์ทัศนีย์ ศรีโพธิ์ อาจารย์สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศราวุธ จันทรขำ อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ บุคลากรและนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ เข้าร่วมงานดังกล่าว ณ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กรุงเทพมหานคร


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   
19/7/2565 13:56:32น. 425
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา เข้าร่วมงานประชุมวิชาการและการแข่งขันกีฬาสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปี 2565

#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา #SchoolofMedicine #โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ##SDG4 ##SDG17
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน