ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชนมหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสรรค์เพลงจากเรื่องเล่าของชุมชน”

19/7/2565 14:19:00น. 137
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

        ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชนมหาวิทยาลัยพะเยา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสรรค์เพลงจากเรื่องเล่าของชุมชน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ติ๊ดโสฬส ปุณกะบุตร จากสาขาวิชาวิศวกรรมดนตรีและสื่อผสม วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในหัวข้อแนวคิดและทิศทางการสร้างสรรค์งานจาก Local Rhythms: the exercise of soft power ณ  Active Learning Classroom มหาวิทยาลัยพะเยา และคุณอาทิตย์ บุญกว้าง ได้ฝึกปฎิบัติการสร้างเพลงจากแอพพลิเคชั่น ในหัวข้อ การใช้แอพพลิเคชั่น Bandlab  เพื่อสร้างสรรค์เพลง

   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
19/7/2565 14:19:00น. 137
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชนมหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสรรค์เพลงจากเรื่องเล่าของชุมชน”

#คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน