คลินิกกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับสภาองค์กรผู้บริโภคจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความเห็นของผู้บริโภค

20/7/2565 9:47:43น. 816
คลินิกกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับสภาองค์กรผู้บริโภคจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความเห็นของผู้บริโภค

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 คลินิกกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับสภาองค์กรผู้บริโภคจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความเห็นของผู้บริโภค ณ ห้องพุฒตาล โรงแรมเกทเวย์ อ.เมือง จ.พะเยา

โดย สภาองค์กรผู้บริโภคจังหวัดพะเยา ได้จัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้บริโภคใน จ.พะเยา เพื่อให้ผู้บริโภคตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภค การแลกเปลี่ยนความเห็น สถานการณ์ด้านการละเมิดสิทธิผู้บริโภค และเพื่อสร้างพลังเครือข่ายความร่วมมือในการทำงานเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ใน 8 สำคัญ ได้แก่ ด้านการเงินและการธนาคาร ด้านอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้านขนส่งและยานพาหนะ ด้านสินค้าและบริการ ด้านอสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัย ด้านสื่อสารและโทรคมนาคม ด้านบริการสาธารณะ และด้านบริการสุขภาพ โดยผลจากการรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริโภคในจังหวัดพะเยา ไปกำหนดแผนงานเพื่อขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดพะเยา ต่อไป   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ผศ.อุดม งามเมืองสกุล   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.อุดม งามเมืองสกุล   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
20/7/2565 9:47:43น. 816
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คลินิกกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับสภาองค์กรผู้บริโภคจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความเห็นของผู้บริโภค

#sdg4 #sdg16 #sdg17 #school of law #lawclinic #UPLAW
#sdg4 #sdg16 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน