สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ แสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์ รับขวัญนิสิตใหม่ ให้กำลังใจนิสิตปัจจุบ

21/7/2565 13:40:44น. 1213
พิธีบายศรีสู่ขวัญ
           เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา ดร.นราศักดิ์ บุญเทพ ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรรมคอมพิวเตอร์ พร้อมคณาจารย์ภายในสาขาวิชาฯ ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ และส่งเสริมผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของนิสิต เพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์ รับขวัญนิสิตใหม่ ให้กำลังใจนิสิตปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย
       พิธีสู่ขวัญ บางทีเรียกว่า "พิธีบายศรี" หรือ "บายศรีสู่ขวัญ" เป็นประเพณีสำคัญอย่างหนึ่ง ประเพณีสู่ขวัญทำกันแทบทุกโอกาส ถือว่าเป็นประเพณีเรียกขวัญ ให้มาอยู่กับตัว พิธีสู่ขวัญนี้เป็นได้ทั้งการแสดงความชื่นชมยินดี และเป็นการปลอบใจให้เจ้าของขวัญ ญาติมิตรและบุคคลทั่วไป ที่ยึดถือและปฏิบัติตามประเพณีวัฒนธรรมที่มีมาแต่เดิม


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายธวัชชัย แสนแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
21/7/2565 13:40:44น. 1213
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน