ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตนิสิตรอบมหาวิทยาลัยพะเยา

21/7/2565 16:26:18น. 91
คุณภาพชีวิตนิสิต

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. ที่ผ่านมา งานส่งเสริมคุณภาพชีวิตนิสิต กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ จัดกิจกรรมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตนิสิตรอบมหาวิทยาลัยพะเยาซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตนิสิตรอบมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต พร้อมด้วย นายสะอาด ไชยกุ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่กา นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา นางสาวอำนวยพร ขัติวงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ นายพิเชษฐ ถูกจิตร อำนวยการกองกิจการนิสิต ผู้กำกับตำรวจภูธรตำบลแม่กา ผู้บริหารชุมชน และตัวแทนชมรมหอพักหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกันหารือแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตนิสิตรอบมหาวิทยาลัยพะเยา ในด้านความต้องการของชุมชน ร้านค้า ร้านอาหาร หอพัก พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ในรอบมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่กา ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา   

facebooktwitterline


ภาพ :   กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ   
ข้อมูล/ข่าว :    กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ   
เพิ่มข่าวโดย :   Rukchanoo.wo@up.ac.th   
21/7/2565 16:26:18น. 91
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตนิสิตรอบมหาวิทยาลัยพะเยา

#sdg3 #sdg4 #sdg11

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน