คณะสหเวชศาสตร์ จัดอบรมซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในสำนักงาน และห้องปฏิบัติการ

25/7/2565 17:09:08น. 375
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ซ้อมอัคคีภัย
          เมื่อวันพุธ ที่ 20 กรกฎาคม 2565 คณะสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในสำนักงานและห้องปฏิบัติการ ณ ห้อง MD4201 และลานจอดรถคณะสหเวชศาสตร์ ซึ่งได้เกียรติจาก คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.ยุทธนา หมั่นดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมี อ.ดร.ทนพญ.เบญจมาศ สุระเดช หัวหน้าโครงการกล่าวรายงาน จากนั้น เป็นการบรรยายเรื่อง การป้องกันอัคคีภัยและวิธีการดับเพลิงของสถานประกอบกิจการ โดยวิทยากร จ่าสิบเอก ธนวัฒน์ อภิพัฒนวุฒิกลูน นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ เทศบาลตำบลแม่กา จากนั้น เป็นการบรรยายเรื่องการอพยพหนีไฟและวิธีการอพยพหนีไฟของสถานประกอบกิจการและบรรยายเรื่องการปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย โดยวิทยากร คุณกิตติฉัตร สอนสุภาพ  และคุณพลอธิป ทิพย์วงค์ พนักงานดับเพลิง เทศบาลตำบลแม่กา ช่วงบ่ายเป็นการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ โดยการจำลองเหตุการณ์ เสมือนจริง ซึ่งโครงการนี้ได้รับความสนใจจาก นิสิต อาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะสหเวชศาสตร์เป็นอย่างมาก 


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   โกเมศ ลออพันธุ์สกุล   
ข้อมูล/ข่าว :    นายจริเมศน์ ไพฑูรย์   
เพิ่มข่าวโดย :   jarimet.pa@up.ac.th   
25/7/2565 17:09:08น. 375
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะสหเวชศาสตร์ จัดอบรมซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในสำนักงาน และห้องปฏิบัติการ

#GreenOffice #คณะสหเวชศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #ซ้อมอัคคีภัย
#sdg3 #sdg13 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน