รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร คณะสหเวชศาสตร์ลงพื้นที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ใส

25/7/2565 18:53:49น. 87
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
          เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2565 รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร คณะสหเวชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.อักษรากร คำมาสุข ลงพื้นที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ใส ในโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งในกิจกรรมนี้ได้มีการบรรยายให้ความรู้ทางกายภาพบำบัดในผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงอีกทั้งยังมีการฝึกปฏิบัติการออกกำลังกายที่ผู้ป่วยหรือผู้ออกแรกทำเองทั้งหมดในผู้ป่วยและผู้สูงอายุ เคสผู้ป่วยจริง โดยอาจารย์สาขากายภาพบำบัดร่วมให้ความรู้ในครั้งนี้ด้วย 


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายจักรพันธ์ ฮ่องลึก   
ข้อมูล/ข่าว :    นายจริเมศน์ ไพฑูรย์   
เพิ่มข่าวโดย :   jarimet.pa@up.ac.th   
25/7/2565 18:53:49น. 87
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร คณะสหเวชศาสตร์ลงพื้นที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ใส

# มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะสหเวชศาสตร์ #สหเวชศาสตร์ #บริการวิชาการ #รพสต #สาขากายภาพบำบัด
#sdg3 #sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน