คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ และบุคลากรใหม่ ประจำปี 2565

26/7/2565 11:09:27น. 356
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา บุคลากรใหม่
     เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการปฐมนิเทศอาจารย์และบุคลากรใหม่ ประจำปี 2565 นำโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะแพทยศาสตร์ กล่าวต้อนรับอาจารย์และบุคลากรใหม่ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรใหม่ คณะแพทยศาสตร์ ได้ทราบถึง วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายต่างๆ และทิศทางการดำเนินงาน ของคณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา แนวปฏิบัติในการปฏิบัติงาน กฎระเบียบต่างๆ ของคณะแพทยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยพะเยา

     ทั้งนี้ได้เชิญ นางสาวสมาพร วรรณโวหาร หัวหน้างานบริหารตำแหน่งและอัตรากำลัง นายคะนอง ปิงเมือง หัวหน้างานสวัสดิการ นายฤกษ์ดี แก้วมาเมือง หัวหน้างานธุรการ และ นายนฤบวร ภิรมย์พลัด หัวหน้างานสารสนเทศบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ ,มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ สิทธิสวัสดิการพนักงาน สิทธิการลาของพนักงาน และการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศบุคลากร ของมหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   
26/7/2565 11:09:27น. 356
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ และบุคลากรใหม่ ประจำปี 2565

#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา #SchoolofMedicine #โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ##SDG3 ##SDG10 ##SDG17
#sdg3 #sdg10 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน