คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดโครงการทำสัญญานิสิตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2565

26/7/2565 14:04:21น. 394
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา แพทย์เพื่อชาวชนบท
          เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดโครงการทำสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ตามโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้ปกครองและนิสิตแพทย์ ในการทำสัญญาฯ ดังกล่าว ณ ห้องภูกามยาว5 (PKY5) มหาวิทยาลัยพะเยา

          ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณจเร บัวสัมฤทธิ์ และทีมงานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ให้แนะนำการทำสัญญานิสิตแพทย์ ซึ่งในการทำสัญญาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตที่ศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตทำสัญญากับกระทรวงสาธารณสุข ตามโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท และนิสิตที่จบการศึกษาแล้วเข้ารับราชการในตอบสนองความต้องการของประเทศชาติ ต่อไป


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   
26/7/2565 14:04:21น. 394
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดโครงการทำสัญญานิสิตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2565

#คณะแพทยศาสตร์ #SchoolofMedicine #โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ##SDG4 ##SDG17
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน