คณะสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เตรียมความพร้อม Green Office ประจำปี 2565

26/7/2565 15:32:59น. 355
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา big cleaning day Green Office
          เมื่อวันที่ 25  กรกฎาคม 2565 คณะสหเวชศาสตร์ นำทีมโดย หัวหน้าสำนักงานคณะ นางสาวนุชนาถ ไชยมงคล ได้นำบุคลากรสำนักงานคณะ นักวิทยาศาสตร์ นักกายภาพบำบัด ทำความสะอาดพื้นที่สำนักงานชั้น 3 เพื่อเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน อีกทั้งบุคลากรได้ร่วมกันลงมือปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานของตนเองให้ดีขึ้นและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีการจัดเก็บสิ่งของเป็นระเบียบมากขึ้น ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาของหรือเอกสาร การปรับปรุงที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่มองเห็นได้และเป็นรูปธรรม ส่งเสริมการสร้างนิสัย และการมีวินัยในหน่วยงาน


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวนุชนาถ ไชยมงคล   
ข้อมูล/ข่าว :    นายจริเมศน์ ไพฑูรย์   
เพิ่มข่าวโดย :   jarimet.pa@up.ac.th   
26/7/2565 15:32:59น. 355
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เตรียมความพร้อม Green Office ประจำปี 2565

# มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะสหเวชศาสตร์ #สหเวชศาสตร์ #AHS #UP #Big Cleaning Day #GreenOffice
#sdg3 #sdg13 #sdg15 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน