วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง “แนวทางการเขียน จัดพิมพ์ เผยแพร่ตำราและหนังสือวิชาการ”

26/7/2565 17:31:39น. 90
วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง “แนวทางการเขียน จัดพิมพ์ เผยแพร่ตำราและหนังสือวิชาการ”

     เมื่อวันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพนิสิต พร้อมด้วย คณาจารย์วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมโครงการสัมมนาเรื่อง “แนวทางการเขียน จัดพิมพ์ เผยแพร่ตำราและหนังสือวิชาการ”ณ โรงแรมแมนดาริน แมนเนจ บาย เซ็นเตอร์พ้อยต์ กรุงเทพฯ (สามย่าน) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.อรัญ หาญสืบสาย ที่ปรึกษาสำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา เพื่อให้คณาจารย์และนักวิชาการได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน ก่อให้เกิดความร่วมมือในการแสวงหาแนวทางเสริมสร้างคุณค่าของหนังสือวิชาการ การพัฒนาผลงานการเขียนหนังสือวิชาการ และการพัฒนาความรู้ ความสามารถในเรื่องการเขียน จัดพิมพ์ เผยแพร่ตำราและหนังสือวิชาการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้หนังสือและการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคดิจิทัล

     ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้มีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เขียนตำราและหนังสือวิชาการ โดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ อาทิ “การใช้ภาษาไทยในตำราและหนังสือวิชาการ” โดย ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.มงคล เดชนครินทร์ “การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ในงานวิชาการ” โดย ศาสตราจารย์ ดร.เนาวนิตย์ สงคราม “เขียนผลงานทางวิชาการอย่างไรไม่ให้ละเมิดลิขสิทธิ์และไม่เป็นการลักลอกผลงาน (Plagiarism)” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา “ตำรา/หนังสือ…สู่การขอตำแหน่งทางวิชาการ” โดย ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.ปิยนาถ บุนนาค “การตลาด 5.0 สำหรับนักเขียน” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกก์ ภทรธนกุล การอภิปรายเรื่อง “เคล็ดไม่ลับในการเขียนหนังสือวิชาการ” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ เดชะอำไพ ศาสตราจารย์ กิตติคุณอัจฉรา ชีวพันธ์ ศาสตราจารย์ นพ.ชิษณุ พันธุ์เจริญ เป็นต้น 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
26/7/2565 17:31:39น. 90
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง “แนวทางการเขียน จัดพิมพ์ เผยแพร่ตำราและหนังสือวิชาการ”

#วิทยาลัยการศึกษา #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน