วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน “การใช้งานระบบการประชุมออนไลน์ด้วย Zoom Meeting และ Microsoft Teams”

2/8/2565 11:59:34น. 65
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน “การใช้งานระบบการประชุมออนไลน์ด้วย Zoom Meeting และ Microsoft Teams”
     วันที่ 1 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุนวิทยาลัยการศึกษา “การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบการประชุมออนไลน์ด้วย Zoom Meeting และ Microsoft Teams โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา อำนวยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา กองสอน ผู้ช่วยคณบดี ดร.ธารารัตน์ มาลัยเถาว์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารการศึกษา และบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานวิทยาลัยการศึกษา โดยเชิญวิทยากร นายเอกพล โพธิจันทร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา มาอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การใช้งานระบบการประชุมออนไลน์ด้วย Zoom Meeting และ Microsoft Teams” เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนวิทยาลัยการศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบการประชุมออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting และ Microsoft Teams รวมถึงคุณสมบัติต่างๆ ที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
2/8/2565 11:59:34น. 65
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน “การใช้งานระบบการประชุมออนไลน์ด้วย Zoom Meeting และ Microsoft Teams”

#วิทยาลัยการศึกษา #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน