คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์และนักวิจัย ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ดร.นวพงษ์ ชำหา อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

3/8/2565 14:06:13น. 140
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง . ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์และนักวิจัย

ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย

.

ดร.นวพงษ์ ชำหา

อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

.

ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565

.

สำนักงานปลัดกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

.

ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2565  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเภสัชศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเภสัชศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
3/8/2565 14:06:13น. 140
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์และนักวิจัย ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ดร.นวพงษ์ ชำหา อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

#งานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ #คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา #Research #Innovation #Publication #Pharmacy #UniversityofPhayao
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน