สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ร่วมกับศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม UP Academy แหล่งเรียนรู้ดิจิทัลของมหาวิทยาลัยพะเยา

4/8/2565 21:32:10น. 109
UP Academy
           เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ดร.นรินธน์ นนทมาลย์ รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ พร้อมบุคลากรงานพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมหารือกับ นายพลรบ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม UP Academy แหล่งเรียนรู้ดิจิทัลของมหาวิทยาลัยพะเยา สำหรับการร่วมมือกันของทั้งสองหน่วยงานในครั้งนี้ ได้ร่วมกันออกแบบและวางแผนการพัฒนา Digital Platform สร้างแหล่งเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยพะเยาที่สนับสนุนการพัฒนากำลังคนให้มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคตตามความต้องการของตลาดแรงงาน ณ ห้องประชุมศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ดร.นรินธน์ นนทมาลย์ รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ กล่าวว่า “สำหรับ UP Academy จะเป็นแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลของมหาวิทยาลัยพะเยา ที่รวบรวม บทเรียน หลักสูตรต่างๆ ฯลฯ ไว้ใน ดิจิทัลแพลตฟอร์มทั้งหมดและสะดวกต่อการใช้งาน โดยร่วมกันวิเคราะห์ความต้องการของระบบ ออกแบบ และวางแผนการพัฒนา เพื่อให้เป็น Learning for all: anyone, anywhere and anytime แหล่งเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัย เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวณัฐพร ขวัญคง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวณัฐพร ขวัญคง   
เพิ่มข่าวโดย :   thananannad.ha@up.ac.th   
4/8/2565 21:32:10น. 109
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ร่วมกับศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม UP Academy แหล่งเรียนรู้ดิจิทัลของมหาวิทยาลัยพะเยา

#สถาบันนวัตกรมการเรียนรู้
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน