คณะนิติศาสตร์และสำนักพิมพ์ วิญญูชน มอบทุนเพื่อการศึกษา คณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

5/8/2565 16:13:39น. 424
UPLAW

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 คณบดีคณะนิติศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล ผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ สำนักพิมพ์วิญญูชนและคณะกรรมการพิจารณาทุน ได้มอบทุนเพื่อการศึกษา คณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 10 ทุนๆละ 3000 บาท และทุนหนังสือสำนักพิมพ์วิญญูชน จำนวน 20 ทุน ชั้นปีละ 5 ทุน    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   uplaw   
ข้อมูล/ข่าว :    uplaw   
เพิ่มข่าวโดย :   chutnarong.ch@up.ac.th   
5/8/2565 16:13:39น. 424
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะนิติศาสตร์และสำนักพิมพ์ วิญญูชน มอบทุนเพื่อการศึกษา คณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

##uplaw
#sdg1 #sdg4 #sdg16 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน