ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564

5/8/2565 18:13:48น. 69
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564
      วันที่ 3 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา ได้ร่วมแสดงความยินดี และมอบเกียรติบัตรให้กับตัวแทนนิสิตหลักสูตร กศ.บ. (การศึกษา) ในแต่ละแขนงวิชาที่มีผลการเรียนดีเด่น (A 10 ตัว) ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 ซึ่งงานวิชาการได้ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่นทุกแขนงวิชา จำนวน 190 คน ติดต่อขอรับเกียรติบัตรด้วยตนเองได้ที่งานวิชาการ ณ ห้องสำนักงานวิทยาลัยการศึกษา ตามวันและเวลาที่กำหนด เพื่อให้นิสิตได้มีแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพครู และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อน ๆ และน้อง ๆ ชั้นปีที่ 1 ต่อไป


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
5/8/2565 18:13:48น. 69
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564

#วิทยาลัยการศึกษา #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน