โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ รับมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ตู้เตรียมผลิตภัณฑ์ปราศจากเชื้อชนิดความดันลบ

17/8/2565 19:02:56น. 111
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ รับมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์  ตู้เตรียมผลิตภัณฑ์ปราศจากเชื้อชนิดความดันลบ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ รับมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์
ตู้เตรียมผลิตภัณฑ์ปราศจากเชื้อชนิดความดันลบ
                  มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ตระหนักถึงการให้บริการรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐานและครอบคลุม การรักษาโรคต่าง ๆ และการจัดการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติทางด้านวิชาชีพ จึงได้มอบหมายให้ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาจัดทำโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์และการปรับปรุงห้องผสมยาเคมีบำบัด มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในเรื่องมะเร็งลำไส้ใหญ่และปัจจัยเสี่ยงที่ส่งเสริมให้เกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ รวมถึงตรวจวินิจฉัยและรับการรักษาอย่างครบวงจร พัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในกระทรวงสาธารณสุขรวมทั้งหน่วยงานอื่น ๆ ในภาครัฐและเอกชนในการดำเนินงานตามแผนที่ได้กำหนด รองรับการให้บริการรักษาพยาบาล ด้านการแพทย์เฉพาะทางของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ อีกทั้งจัดหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอต่อการให้บริการรักษาพยาบาล และใช้สำหรับการจัดการเรียน การสอน และฝึกปฏิบัติงานด้านวิชาชีพของนิสิตกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ เกิดประโยชน์ทางการแพทย์และการศึกษา
        วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร. สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาและโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมรับมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ตู้เตรียมผลิตภัณฑ์ปราศจากเชื้อชนิดความดันลบ รุ่น Isoseal 48 จำนวน ๑ เครื่อง ผ่านความอนุเคราะห์จากคุณพรชัย เวชากร ประธานกรรมการ บริษัท ยูโรเปี้ยน สแนค ฟู้ด จำกัด ในการสนับสนุนงบประมาณสำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ในครั้งนี้ โดยมี คุณเสาวลักษณ์ ศรีไพโรจน์ธิกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูโรเปี้ยน สแนค ฟู้ด จำกัด เป็นผู้แทนส่งมอบ และพระเดชพระคุณท่าน พระครูพิศิษฏ์สรการ เจ้าอาวาสวัดป่าพระอุบาลี ร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ และร่วมกันตัดริบบิ้นส่งมอบตู้เตรียมผลิตภัณฑ์ปราศจากเชื้อชนิดความดันลบ รุ่น Isoseal 48 ด้วย
                 ทั้งนี้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและขีดความสามารถของมหาวิทยาลัย ให้สามารถรองรับการจัดการเรียนการสอนนิสิตสาขาวิชาแพทยศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพทุกสาขาวิชา และบริการรักษาพยาบาล โรคเฉพาะทางและโรคทั่วไป อีกทั้งเป็นแหล่งวิจัย สร้างองค์ความรู้ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขในมหาวิทยาลัย และในเขตพื้นที่ให้บริการ เพื่อประโยชน์ด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และพร้อมให้บริการการรักษาแก่ประชาชนในเขตภาคเหนือตอนบนอีกด้วย 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงค์   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   
17/8/2565 19:02:56น. 111
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ รับมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ตู้เตรียมผลิตภัณฑ์ปราศจากเชื้อชนิดความดันลบ

#โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา # คณะแพทยศาสตร์ #ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ #ตู้เตรียมผลิตภัณฑ์ปราศจากเชื้อชนิดความดันลบ
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน