กองกิจการนิสิตต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

18/8/2565 14:40:37น. 94
ดูงาน
วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 ณ ห้องประชุมฟ้ามุ่ย อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากร กองกิจการนิสิตและกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ ร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากส่วนงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อศึกษาดูงานด้านกิจการนิสิต และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี และนำมาพัฒนาระบบงานกิจการนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต กล่าวต้อนรับ และมอบของที่ระลึก พร้อมนำเสนอภาพรวมกองกิจการนิสิต โดยนายพิเชษฐ ถูกจิตร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต และกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ โดยนางสาวอำนวยพร ขัติวงศ์ ในการนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการทำงานของแต่ละหน่วยอีกด้วย 


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   
18/8/2565 14:40:37น. 94
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน