TECHNOLOGY TRANSFER / BLUE SPIRA : Clinical Trial

19/8/2565 15:07:04น. 343
UPITI
✅TECHNOLOGY TRANSFER
✅BLUE SPIRA : Clinical Trial
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากการวิจัย
ขอเชิญร่วมพิธีแถลงข่าวผลการวิจัย นวัตกรรมการลดไขมันในเลือดด้วยการบริโภคสาหร่ายสไปรุลินาไฟโคไซยานินสูง ( Blue Spira )

โครงการผลของการบริโภคสไปรุลินาต่อการทำงานของไตและระดับไขมันในเลือด ภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (IRTC) อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2564

ระหว่าง บริษัท ซีเอ็มเอช เชียงใหม่ โฮลดิ้ง จำกัด ร่วมกับ บริษัท พาวมิราเคิล จำกัด และ มหาวิทยาลัยพะเยา

🚩วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30-12.00 น.
📌ณ ห้อง UB004 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา
facebooktwitterline


ภาพ :   สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
ข้อมูล/ข่าว :    สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   
19/8/2565 15:07:04น. 343
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


TECHNOLOGY TRANSFER / BLUE SPIRA : Clinical Trial#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน