เข้าร่วมสัมมนาธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

20/8/2565 13:00:04น. 364
ธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการบริหารงาน
วันที่ 19 สิงหาคม 2565 วิทยาเขตเชียงราย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย นายสุพจน์ มานะสุข รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานธุรการ เข้าร่วมโครงการสัมมนาธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยาโครงการสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วย การบรรยาย เรื่อง การตรวจสอบคณะกรรม ป.ป.ช. โดยอัยการสูงสุด กรณี ความไม่สมบูรณ์ของสำนวนการไต่สวน โดย นายโกวิท ศรีไพโรจน์ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 8

การบรรยาย เรื่อง ศาลปกครองกับการตรวจการใช้อำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะกรรมการ ป.ป.ท. กรณีชี้มูลความผิดทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดย นายอนุชา ฮุนสวัสดิกุล รองอธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่

การบรรยาย เรื่อง การตรวจสอบการใช้อำนาจของคณะกรรม ป.ป.ช. คณะกรรมการ ป.ป.ท. และผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอน กรณีบุคลากรมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐถูกชี้มูลความผิด โดย นายอรรณพ ศักดิ์ศิริญดากุล ผู้พิพากษาและเลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค 6

การบรรยาย เรื่อง การกระทำที่เป็นการละเมิดของบุคลากรมหาวิทยาลัยกับการบังคับทางปกครองและการบังคับคดีปกครอง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กาญจนพิฬดา ศักดิ์ศิริญดากุล รองอัยการจังหวัด สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดแพร่

การบรรยาย เรื่อง การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. กับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดหรือปฏิบัติงานและพฤติการณ์ร่ำรวยผิดปกติ โดย นายอรรณพ ศักดิ์ศิริญดากุล ผู้พิพากษาและเลขานิการศาลยุติธรรมประจำภาค 6

สำหรับวิทยาเขตเชียงราย จะได้สื่อสารและยึดถือปฏิบัติด้านธรรมาภิบาลในการบริหารงานและต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่นในทุกรูปแบบต่อไป อีกด้วย
  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาเขตเชียงราย   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาเขตเชียงราย   
เพิ่มข่าวโดย :   phanuphong.mo@up.ac.th   
20/8/2565 13:00:04น. 364
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


เข้าร่วมสัมมนาธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

#ความโปร่งใสในการบริหารงาน #มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ #ธรรมาภิบาล
#sdg16 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน