อาจารย์สาขา GIS คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นวิทยากรให้ความรู้บุคลากร รฟม. ในหัวข้อ “ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อการได้มาซึ่งที่ดิน”

20/8/2565 15:04:08น. 621
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อการได้มาซึ่งที่ดิน
          เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม ICT อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.พะเยา ผู้ศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ที่มาจัดอบรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อการได้มาซึ่งที่ดิน ซึ่งมีบุคลากรของ รฟม. เข้าร่วมอบรมกว่า 50 คน
            โดยทาง รฟม.ได้เชิญคณาจารย์ภายในคณะฯ ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล จี้ฟู อาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บรรยายในหัวข้อ “ การพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำรวจหมุดที่ดิน (Land Survey)” และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติ เอี่ยมชื่น อาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บรรยายในหัวข้อ “องค์ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการได้มาซึ่งที่ดิน”


     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางนุชรารัตน์ ถาวะดี   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
20/8/2565 15:04:08น. 621
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


อาจารย์สาขา GIS คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นวิทยากรให้ความรู้บุคลากร รฟม. ในหัวข้อ “ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อการได้มาซึ่งที่ดิน”

#คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร #สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ #GIS_ICT
#sdg4 #sdg9 #sdg10 #sdg15 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน