คลินิกกฎหมายคณะนิติศาสตร์ จัดโครงการคลินิกกฎหมายเพื่อชุมชน ร่วมกับพะเยาทีวี และสภาองค์กรผู้บริโภค จังหวัดพะเยา ในกิจกรรม "พะเยาตลาดแตก"

23/8/2565 16:02:55น. 388
วันที่ 22 สิงหาคม 2565 ณ ตลาดรุ่งเจริญทรัพย์ บ้านปางป้อม อ.จุน จ.พะเยา คลินิกกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย โดย อาจารย์พิษณุ เจนดง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้จัดโครงการคลินิกกฎหมายเพื่อชุมชน ร่วมกับพะเยาทีวี และสภาองค์กรผู้บริโภค จังหวัดพะเยา ในกิจกรรม "พะเยาตลาดแตก" โดยเป็นการขับเคลื่อนขยายผลการให้บริการของคลินิกกฎหมาย ซึ่งเป็นพื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space) ที่มีการบูรณาการด้านการเรียนการสอนและการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน โดยกิจกรรมครั้งนี้เป็นการลงพื้นที่ชุมชนเพื่อเสริมสร้างพลังเครือข่ายผู้บริโภค การจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านกฎหมาย ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภค คลินิกปรึกษากฎหมาย และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ซึ่งครั้งต่อไปจะจัดที่ ตลาดม่วงชุม อ.ภูซาง จ.พะเยา และมีเป้าหมายการจัดกิจกรรมครบทั้ง 9 อำเภอ ในจังหวัดพะเยา

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 ณ ตลาดรุ่งเจริญทรัพย์ บ้านปางป้อม อ.จุน จ.พะเยา คลินิกกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย โดย อาจารย์พิษณุ เจนดง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้จัดโครงการคลินิกกฎหมายเพื่อชุมชน ร่วมกับพะเยาทีวี และสภาองค์กรผู้บริโภค จังหวัดพะเยา ในกิจกรรม "พะเยาตลาดแตก" โดยเป็นการขับเคลื่อนขยายผลการให้บริการของคลินิกกฎหมาย ซึ่งเป็นพื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space) ที่มีการบูรณาการด้านการเรียนการสอนและการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน โดยกิจกรรมครั้งนี้เป็นการลงพื้นที่ชุมชนเพื่อเสริมสร้างพลังเครือข่ายผู้บริโภค การจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านกฎหมาย ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภค คลินิกปรึกษากฎหมาย และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ซึ่งครั้งต่อไปจะจัดที่ ตลาดม่วงชุม อ.ภูซาง จ.พะเยา และมีเป้าหมายการจัดกิจกรรมครบทั้ง 9 อำเภอ ในจังหวัดพะเยา   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    ศราวุฒิ กันตพงศ์เพชร   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
23/8/2565 16:02:55น. 388
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คลินิกกฎหมายคณะนิติศาสตร์ จัดโครงการคลินิกกฎหมายเพื่อชุมชน ร่วมกับพะเยาทีวี และสภาองค์กรผู้บริโภค จังหวัดพะเยา ในกิจกรรม "พะเยาตลาดแตก"

#คณะนิติศาสตร์ # มหาวิทยาลัยพะเยา #uplaw #lawclinic #คลินิกกฎหมาย
#sdg10 #sdg16 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน