คณะนิติศาสตร์ พานิสิตศึกษาดูงาน ในกิจกรรมการศึกษาดูงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ ภายใต้โครงการอบรมสัมมนาเพื่อฝึกประสบการณ์และพัฒนาทักษะวิชาชีพทางกฎหมาย

23/8/2565 16:34:25น. 401
มื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย อาจารย์อุดมศักดิ์ จิรกาลกุลเกษม อาจารย์ผู้สอนรายวิชากฎหมายการแพทย์และนิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้น ได้ดำเนินกิจกรรมการศึกษาดูงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ ภายใต้โครงการอบรมสัมมนาเพื่อฝึกประสบการณ์และพัฒนาทักษะวิชาชีพทางกฎหมาย โดยนำนิสิตในรายวิชาดังกล่าวเข้าศึกษาดูงานและขั้นตอนของการตรวจและพิสูจน์หลักฐาน ณ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 จังหวัดลำปาง ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้มีความรู้ความเข้าใจบทบาทและความสำคัญของกฎหมายการแพทย์และนิติวิทยาศาสตร์ วิทยาการทางการแพทย์ที่สัมพันธ์กับการใช้กฎหมาย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนิติวิทยาศาสตร์ การชันสูตรพลิกศพและการพิสูจน์หลักฐานสำหรับการดำเนินคดีอาญาและแพ่ง นอกจากนี้นิสิตจะได้เรียนรู้รายวิชานิติวิทยาศาสตร์จากการปฏิบัติงานจริงและเห็นความสำคัญของวิชานิติวิทยาศาสตร์ที่เข้ามามีบทบาทในกระบวนการยุติธรรม  ในการนี้ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 จังหวัดลำปาง ได้จัดฐานการเรียนรู้ให้กับนิสิตได้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดทั้งวัน เช่น การหาลายนิ้วมือแฝง  การเก็บพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ การตรวจพยานหลักฐานเอกสาร การพิสูจน์พยานหลักฐานโดยใช้เคมีกับฟิสิกส์ การพิสูจน์ลายนิ้วมือแฝง การพิสูจน์อาวุธปืนและกระสุน การตรวจหา DNA การหาปริมาณและคุณภาพของยาเสพติด และการพิสูจน์หลักฐานในคอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย อาจารย์อุดมศักดิ์ จิรกาลกุลเกษม อาจารย์ผู้สอนรายวิชากฎหมายการแพทย์และนิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้น ได้ดำเนินกิจกรรมการศึกษาดูงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ ภายใต้โครงการอบรมสัมมนาเพื่อฝึกประสบการณ์และพัฒนาทักษะวิชาชีพทางกฎหมาย โดยนำนิสิตในรายวิชาดังกล่าวเข้าศึกษาดูงานและขั้นตอนของการตรวจและพิสูจน์หลักฐาน ณ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 จังหวัดลำปาง ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้มีความรู้ความเข้าใจบทบาทและความสำคัญของกฎหมายการแพทย์และนิติวิทยาศาสตร์ วิทยาการทางการแพทย์ที่สัมพันธ์กับการใช้กฎหมาย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนิติวิทยาศาสตร์ การชันสูตรพลิกศพและการพิสูจน์หลักฐานสำหรับการดำเนินคดีอาญาและแพ่ง นอกจากนี้นิสิตจะได้เรียนรู้รายวิชานิติวิทยาศาสตร์จากการปฏิบัติงานจริงและเห็นความสำคัญของวิชานิติวิทยาศาสตร์ที่เข้ามามีบทบาทในกระบวนการยุติธรรม ในการนี้ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 จังหวัดลำปาง ได้จัดฐานการเรียนรู้ให้กับนิสิตได้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดทั้งวัน เช่น การหาลายนิ้วมือแฝง การเก็บพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ การตรวจพยานหลักฐานเอกสาร การพิสูจน์พยานหลักฐานโดยใช้เคมีกับฟิสิกส์ การพิสูจน์ลายนิ้วมือแฝง การพิสูจน์อาวุธปืนและกระสุน การตรวจหา DNA การหาปริมาณและคุณภาพของยาเสพติด และการพิสูจน์หลักฐานในคอมพิวเตอร์   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    ศราวุฒิ กันตพงศ์เพชร   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
23/8/2565 16:34:25น. 401
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะนิติศาสตร์ พานิสิตศึกษาดูงาน ในกิจกรรมการศึกษาดูงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ ภายใต้โครงการอบรมสัมมนาเพื่อฝึกประสบการณ์และพัฒนาทักษะวิชาชีพทางกฎหมาย

# มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา #คลินิกกฎหมาย
#sdg4 #sdg10 #sdg16

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน