ศูนย์บริการวิชาการบริหาธุรกิจและนิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ Kickoff! "เปิดโลกการลงทุน ฉบับนักลงทุนมือใหม่ "

24/8/2565 17:02:35น. 402
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
              ศูนย์บริการวิชาการบริหาธุรกิจและนิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ นำโดยดร.สมคิด ยาเคน อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณทิต สาขาการเงินและการลงทุน จัดอบรม “เปิดโลกการลงทุน ฉบับนักลงทุนมือใหม่” ณ ห้อง CE10304 ห้อง Hybrid Classroom และช่องทางออนไลน์ MS Team โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้เข้าอบรมสำหรับนักลงทุนมือใหม่ เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการวิเคราะห์หุ้นให้กับผู้เข้าอบรม และเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ต่อยอดองค์ความรู้ด้านการเงินและการลงทุน
         โดยมีเนื้อหาของหลักสูตรให้ความรู้การเป็นนักลงทุนที่สามารถวิเคราะห์การลงทุนหุ้นได้ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาองค์ความรู้ และการจัดโครงการอบรมเปิดโลกการลงทุน ฉบับนักลงทุนมือใหม่ โดยหวังให้เป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมอบรมได้นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันในการวางแผนการลงทุนเพื่อให้เกิดรายได้ในครั้งนี้


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ศูนย์บริการวิชาการบริหาธุรกิจและนิเทศศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ศูนย์บริการวิชาการบริหาธุรกิจและนิเทศศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
24/8/2565 17:02:35น. 402
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ศูนย์บริการวิชาการบริหาธุรกิจและนิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ Kickoff! "เปิดโลกการลงทุน ฉบับนักลงทุนมือใหม่ "

#คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะยา
#sdg1 #sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน