คณะนิติศาสตร์ จัดประชุมสัมมนาแผนยุทธศาสตร์คลินิกกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

26/8/2565 18:47:48น. 369
คณะนิติศาสตร์ จัดประชุมสัมมนาแผนยุทธศาสตร์คลินิกกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 คลินิกกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย อาจารย์พิษณุ เจนดง พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณะกรรมการคลินิกกฎหมาย ฯ และบุคลากรคณะนิติศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดประชุมสัมมนาแผนยุทธศาสตร์คลินิกกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้องประชุมศาลจำลองคณะนิติศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ให้แนวทางการบริหารงานคลินิกกฎหมาย ฯ และทบทวนการทำงานตลอดปีงบประมาณที่ผ่านมา ในการนี้ คณะกรรมการคลินิกกฎหมาย ฯ ยังได้ร่วมกันพิจารณาแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2566 กำหนดหน้าที่ แผนงาน กระบวนการและขั้นตอน เกี่ยวกับการบริหารงานคลินิกกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้สอดคล้องกับนโยบายและภารกิจของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    นิตต์อลิน ภูริชอุดมอังกูร   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
26/8/2565 18:47:48น. 369
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะนิติศาสตร์ จัดประชุมสัมมนาแผนยุทธศาสตร์คลินิกกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

#คลินิกกฎหมาย #คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg5 #sdg10 #sdg16 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน