คณะวิทยาศาสตร์เข้ารับการตรวจประเมินโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2565

30/8/2565 16:20:54น. 374
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 25 สิงหาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2565 เพื่อยกระดับจากระดับดีมาก (G เงิน) จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการใช้พลังงานและทรัพยากร ลดการเกิดของเสีย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Green House Gases: GHG) ออกสู่บรรยากาศ และดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ 1 ผ่านระบบ Zoom meeting


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พรหมภัสสร อะสะนิธิกูร   
ข้อมูล/ข่าว :    ภัทรภรณ์ ผลดี   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
30/8/2565 16:20:54น. 374
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะวิทยาศาสตร์เข้ารับการตรวจประเมินโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2565

#คณะวิทยาศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao #SCIENCEUP
#sdg3 #sdg4 #sdg7 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน