คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สุธรรม อรุณ นักวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกเป็น “ผลงานแบบอย่างการใช้เทคโนโลยีการเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ”

1/9/2565 9:15:24น. 598
รางวัลผลงานแบบอย่างการใช้เทคโนโลยีการเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม อรุณ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ได้เข้าร่วมพิธีรับมอบเกียรติบัตร นักวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกเป็น “ผลงานแบบอย่างการใช้เทคโนโลยีการเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ” ซึ่งเป็น 1 ใน 20 ผลงานแบบอย่างการใช้เทคโนโลยีการเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ณ เวทีกลาง อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็คเมืองทองธานี โดยผลงานที่ได้รับคัดเลือกคือ “ระบบให้ความร้อนตู้อบอัตโนมัติ” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นผู้มอบรางวัล ภายใต้การประกวดการใช้เทคโนโลยีการเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ DIPROM Agro-Machinery Award 2022 เพื่อยกระดับการพัฒนาเทคโนโลยี การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และสร้างรายได้กลับคืนสู่ท้องถิ่นชุมชน รวมถึงสามารถเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นกว่า 40% โดยมีผลงานส่งเข้าประกวดจำนวน 179 ผลงาน


     สำหรับผลงาน “ระบบให้ความร้อนตู้อบอัตโนมัติ” ผู้วิจัยได้พัฒนาร่วมกับคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ เกตุขาว, นายปิยะพงษ์ ยารวง, นายอนุกูล สุริยะไชย และนายสมบัติ สุยะ โดยทีมผู้วิจัยได้ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพของตู้อบรมร้อนที่ใช้ในการอบเม็ดมะม่วงหิมพานต์ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านหาดไก่ต้อย ตำบลหาดล้า อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยปรับปรุงจากตู้อบเดิมที่ใช้การให้ความร้อนจากหัวฟู่ และปรับระดับอุณหภูมิภายในตู้อบด้วยระบบ manual ที่ต้องมีพนักงานคอยควบคุมการทำงานของตู้อบตลอดเวลา เป็นตู้อบที่ใช้การให้ความร้อนจากหัวเผาประสิทธิภาพสูง และมีการควบคุมอุณหภูมิภายในตู้อบด้วยชุดควบคุมการตัดต่อแก๊สอัตโนมัติ รวมทั้งยังสามารถกำหนดเวลาในการหยุดการทำงานของหัวเผาได้ ทำให้ผู้ประกอบการลดต้นทุนค่าแก๊ส LPG ที่ใช้ในกระบวนการอบ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการอบมีคุณภาพสม่ำเสมอมากขึ้น เนื่องจากอุณหภูมิภายในตู้อบมีความสม่ำเสมอ ทำให้ผู้ประกอบการสามารถลดแรงงานการควบคุมการทำงานของตู้อบ โดยการพนักงานสามารถทำงานในหน้าที่อื่นเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตได้


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   sireethorn.ro@up.ac.th   
1/9/2565 9:15:24น. 598
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สุธรรม อรุณ นักวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกเป็น “ผลงานแบบอย่างการใช้เทคโนโลยีการเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ”

##EN2C ##ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม ##คณะวิศวกรรมศาสตร์ # ##มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg1 #sdg8 #sdg9 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน