วิศวกรรมโยธา ม.พะเยา คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ชิงถ้วยรางวัลพร้อมทุนการศึกษาในการแข่งขันวิชาการด้านโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีม ประจำปีการศึกษา 2565

1/9/2565 9:50:18น. 942
การแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีม

     คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ในการแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีม สายงานวิศวกรรมโยธา ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 15 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดขึ้นโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสภาวิศวกร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา เป็นการกลับมาอีกครั้งของสายงานวิศวกรรมโยธา

   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมแข่งขันรายการการแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีม สายงานวิศวกรรมโยธา ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 15 จำนวน 1 ทีม ซึ่งมีนิสิตที่ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมทุนการศึกษา ดังนี้

ทีมที่ 1

นายกรชวัล เฌอมือ

นางสาวอารยา สุขระหัด

นางสาวอรสา รมราษฎร์

นอกจากนี้ยังมีนิสิตที่เข้าร่วมการแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างด้วยไม้และเหล็ก ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 7 เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์และนำไปฝึกฝนพัฒนาในการแข่งขันครั้งต่อไปอีกจำนวน 2 ทีม ดังนี้

ทีมที่ 2

นางสาวพัชนก พรมมา

นางสาวภัทรพร โฉมงาม

นางสาววิไลพร นามบุญลือ

ทีมที่ 3 การแข่งสะพานไม้และเหล็ก

นายปฏิภูมิ กาญจนจูฑะ

นางสาววิภาดา เสนาประโคน

นางสาวนิศาชล ทองม้วนวง

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ เซี่ยงฉิน พร้อมด้วยครูปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เป็นผู้ควบคุมดูแล

     การแข่งขันครั้งนี้ เพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้าง สายงานวิศวกรรมโยธา โดยนิสิตได้นำความรู้ที่ได้รับมาบูรณาการและประยุกต์ใช้ให้เกิดการพัฒนาทางด้านความคิดและเป็นการบ่มเพาะด้านการวางแผน การทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ ตลอดจนเป็นการสร้างเสริมความสามัคคีและสร้างเครือข่าย ระหว่างสถาบันการศึกษา ทั้งนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอขอบคุณอาจารย์, ครู ผู้ควบคุม และนิสิตตัวแทนการแข่งขัน ที่ร่วมสร้างชื่อเสียงให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์

    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   sireethorn.ro@up.ac.th   
1/9/2565 9:50:18น. 942
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


วิศวกรรมโยธา ม.พะเยา คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ชิงถ้วยรางวัลพร้อมทุนการศึกษาในการแข่งขันวิชาการด้านโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีม ประจำปีการศึกษา 2565

##วิศวกรรมโยธา ##คณะวิศวกรรมศาสตร์ ##มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg9 #sdg11 #sdg12

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน