“UPITI” จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรเทคนิคการแปรรูปผลไม้ด้วยเครื่องทอดสุญญากาศ

1/9/2565 14:36:06น. 285
UPITI

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรเทคนิคการแปรรูปผลไม้ด้วยเครื่องทอดสุญญากาศ ภายใต้โครงโครงการพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรม (Brain Power Skill Up) ให้กับผู้ประกอบการ ในระหว่างวันที่ 18-19 และ 25-26 สิงหาคม 2565 ณ UP space สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี และ ฝึกทักษะภาคปฏิบัติการ ณ ศูนย์การเรียนรู้พัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยพะเยา   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
ข้อมูล/ข่าว :    สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   
1/9/2565 14:36:06น. 285
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน